15 milyon dolar ve üzerinde döviz borcu olan firmalar Bağımsız Denetime tabi oldu.

15 milyon dolar ve üzerinde döviz borcu olan firmaların yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapması gerekiyor.

17 Şubat 2018 tarih 30335 Sayılı yönetmelik ile belirlenen şartlara göre, TCMB tarafından belirlenen veri formunu, sisteme girişi belirlenen dönemlerde www.tcmbveri.gov.tr internet adresi üzerinden yükleyecek.

Yapılan incelemelere göre, 15 milyon dolar üzerinde döviz borcu bulunan şirket sayısı  2 bin 118.

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak TCMB'ye müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlü olacak.

Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal durum tablosu, finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacak.

Denetimin KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.